Yangın Butonu


Yangın Alarm Butonu

Yangın alarm butonu nedir? 

Yangın ihbar butonu, yangın alarm sisteminin manuel olarak elle alarma geçmesi için kullanılan manuel aktif edilen butonlardır. Yangın butonu üzerindeki orta noktaya basıldığında buton alarma geçerek yangın alarm panelini devreye alarak sirenler ötmeye başlar.

Adresli yada konvansiyonel yangın alarm sistemlerinde yangın ihbar butonu, katlarda çıkış kapıları, asansör önleri ve acil çıkış noktalının bulunduğu yerlere takılmalıdır. Yangın ihbar butonları el hizasında montaj edilmelidir. 

Yangın alarm butonu nasıl resetlenir?

Yangın alarm butonlarında alarma geçen butonun eski konumuna getirilebilmesi için resetleme anahtarı giriş noktası bulunur. Resetleme anahtarı bu noktaya takılarak buton eski haline getirilir.

 

Bazen, yangının başlangıcı dedektörlerden önce insanlar tarafından fark edilir. Böyle durumlarda, yangını fark eden kişinin en yakındaki yangın alarm butonuna basarak, yangın alarm sistemini alarm durumuna sokması gerekmektedir. Ayrıca, aşırı toz, kir vs. gibi ekstrem ortam şartlarından ötürü herhangi bir algılama ekipmanı kullanılmasının mümkün olmadığı ortamlarda sistemi alarma geçirmek sadece yangın alarm butonu ile mümkün olabilmektedir. Bu sebeple yangın alarm butonları bir yangın alarm sisteminin en önemli ve vazgeçilmez unsurlarındandır.

EN 54-14 standardında butonların kaçış güzergahlarında bulunması, kaçış merdivenlerine açılan kapılarda ve dış ortama çıkışlarda bulunması gerektiği belirtilmiştir. Sınırlı hareket yeteneği olan, engelli veya bakıma muhtaç insanların bulunduğu alanlarda, butonların yerleşimine özellikle dikkat gösterilmelidir. Yangın ihbar butonlarının açıkça görünür, tanımlanabilir ve kolay erişilebilir olması şarttır. EN 54-11 standardında yangın alarm butonlarının sağlaması gereken özellikleri ve performans kriterleri belirtilmekte olup, bunları sağlayabilen ürünler uluslararası akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmaktadır.

EN 54-14 standardına göre, yangın alarm butonları duvarda yerden 0,90 – 1,40m arası bir yükseklikte bulunmalıdır. (2015 tarihli yönetmelikte bu yükseklik 1,10 – 1,30m arası olarak belirtilmektedir.)

Yangın alarm butonları iç ortamlarda kullanıldığı gibi, gerektiği durumlarda dış ortamlarda da IP66/IP67 koruma sınıfına sahip butonlar kullanılabilir. Ayrıca patlayıcı riski bulunan (ex-proof) ortamlarda da, ortamın patlayıcılık derecesi göz önüne alınarak uygun koruma sınıfına sahip, alev sızdırmaz (Ex d) veya kendinden emniyetli (Ex i) özellikte butonlar kullanılabilir.

Eski tip yangın alarm butonları basıldıktan sonra değiştirilen tek kullanımlık ürünlerdi. Günümüzdeyse, resetlenebilir butonlar kullanılmaktadır. Resetleme, genelde butonun üzerinde bulunan anahtarla yapılmaktadır.